Lining Yao: Obleč se do technologie

Ročník AFO 2018
Český název Lining Yao: Obleč se do technologie
Anglický název Lining Yao: Wear the Technology
Rok výroby 2018
Délka filmu 90 min.
Dalo by se říci, že technologie jsou designovou reflexí biologických zákonů. Snaha navrhnout přizpůsobivé, citlivé a samovyvíjející fyzické objekty nebo architekturu vychází právě z nitra samotné přírody.  Profesorka MIT Media Labu, Lining Yao, se zaměří zprvu na prezentaci přírodních materiálů, na jejich široké škály adaptace nebo transformace schopného chování. Na příkladech experimentálních projektů vysvětlí různé roviny, které reprezentují stádia integrace mezi živým a naprogramovaným přístupem k vývoji tvorby dokonale dynamického materiálu. Jeden z těchto projektů je bioLogic, ve kterém vyvíjí skupina výzkumníků z MIT Media Lab takzvanou druhou kůži. V bioLogicu vytváří unikátní propojení obou přístupů  – přírodního a technologického. Pomocí geneticky modifikované bakterie vzniká biohybridní oděv responzivní na pot a cukr, který je schopný řídit teplotní modulaci těla.