Martin Soukup: AAA - Antropologie, antropolog, alkohol

Ročník AFO 2018
Český název Martin Soukup: AAA - Antropologie, antropolog, alkohol
Anglický název Martin Soukup: AAA - Anthropology, Anthropologist, Alcohol
Rok výroby 2018
Délka filmu 90 min.
Alkohol má dlouhou historii jako produkt důležitý pro sociální, ekonomický, politický a spirituální chod společnosti a kultury. Přednáška se bude věnovat výkladu úlohy a významu alkoholu ve vybraných mimoevropských kulturách. Zvláštní pozornost bude zaměřena na vztah antropologů k alkoholu. Proč lidé v některých kulturách vyráběli alkohol? Jaké změny vyvolalo šíření alkoholu následkem koloniální expanze Západu v aliterárních společnostech, jež naopak alkohol neznaly? Jaký dopad měl objev procesu kvašení na lidstvo? Cílem přednášky je nejen hledat možné odpovědi na položené otázky, ale nabídnout i přehled antropologických poznatků a teorií o významu alkoholu pro člověka a kulturu.