Panelová diskuze: Ženy v disentu

Ročník AFO 2018
Český název Panelová diskuze: Ženy v disentu
Anglický název Panel Discussion: Women in Dissent
Rok výroby 2018
Délka filmu 90 min.
Ženy se v 70. a 80. letech v Československu účastnily všech disidentských činností stejně jako muži, a proto není možné dělat rozdíly v důležitosti aktivit na základě genderu mezi tím, které aktivity byly důležitější nebo méně důležité. Odborná reflexe disidentského hnutí v době normalizace již sice čítá mnoho publikací a vědeckých projektů, málokterý se však týká postavení a úlohy žen. Jaký dopad měla disidentská činnost žen na jejich životy? Jak se konkrétně v disentu angažovaly, jakým způ- sobem čelily nátlaku StB – výslechům, prohlídkám, sledovačkám? Jaké naděje a očekávání měly s pádem komunismu? Besedovat budou Kamila Bendová a Jarmila Johnová. Moderovat bude Marcela Linková. V rámci projektu Ženy v disentu byla vydána kniha Bytová revolta. Publikaci lze objednat na webu Nakladatelství Academia.