Miroslav Bárta: Voda a civilizace

Ročník AFO 2018
Český název Miroslav Bárta: Voda a civilizace
Anglický název Miroslav Bárta: Water and Civilization
Rok výroby 2018
Délka filmu 90 min.
Voda je alfou a omegou veškerého života, stejně jako byla, je a bude jedním ze základních určujících faktorů vývoje každé civilizace, nás nevyjímaje. Počínaje starým Egyptem přes Mezopotámii, Izrael, Indii nebo Čínu až po dnešní globální civilizaci, konflikty, politiku a migrační vlny, voda zůstává jednou z konstant určujících komplexitu života a schopnost resilience. Vždy představovala neodmyslitelný zdroj energie a obživy, byla a je předmětem politických sporů či dokonce válečných konfliktů. V neposlední řadě je voda i jedním z hlavních nositelů dynamiky přírodního prostředí a globálních klimatických změn. Proměny světa budou i v tomto století těsně svázány s vodou a povedou k překreslení geopolitických map i globálních poměrů.