Petr Brož: Krátká exkurze po sopkách Sluneční soustavy

Ročník AFO 2018
Český název Petr Brož: Krátká exkurze po sopkách Sluneční soustavy
Anglický název Petr Brož: Short excursion to the volcanoes of the Solar System
Rok výroby 2018
Délka filmu 60 min.
Vulkanismus je jedním z dominantních geologických procesů, který se spolupodílel na vzhledu řady planet i měsíců ve Sluneční soustavě. Desetiletí výzkumu okolního vesmíru za pomoci kosmických sond a lidských posádek nám umožnilo spatřit nepřebernou bohatost a různorodost sopečných těles, jež se na jednotlivých světech nachází. V rámci přednášky navážeme na film Vulkány ve vesmíru a podrobněji se podíváme na některé aspekty sopečné činnosti na povrchu Měsíce, Marsu, Venuše a Jupiterova měsíce Io. Nevyhneme se ani exotické sopečné činnosti v podobě tzv. kryovulkanismu, který se odehrává na některých ledových měsících ve vnějších částech Sluneční soustavy.   Přednáška bude následovat po projekci filmu Vulkány ve vesmíru.   Mgr. Petr Brož, Ph.D. (1984) působí od roku 2010 v Geofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i., jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky, kde se věnuje výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou. Specializuje se na projevy sopečné činnosti na povrchu Marsu; převážně na malá sopečná tělesa vznikající při krátkodobé sopečné aktivitě vlivem odplyňování magmatu; na základně morfologické a morfometrické analýzy satelitních fotografií a topografických dat.