Chyba v Matrixu

 • Český název:
  Chyba v Matrixu
 • Anglický název:
  A Glitch in the Matrix
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Rodney Ascher
 • Rok výroby:
 • Délka:
  6600 sek.
 • Anotace česky:
  Jaké to je myslet si, že žijeme v simulaci? To je otázka, kterou si klade nejnovější provokace uznávaného dokumentaristy Rodneyho Aschera. Film zkoumá aspekty kontroverzní simulační hypotézy, kterou v populární kultuře definoval spisovatel Philip K. Dick již více než třicet let před vydáním Matrixu.
  Prostřednictvím archivních záběrů a přesvědčivých rozhovorů se skutečnými lidmi zahalenými do digitálních avatarů nás film bere na cestu do králičí nory pocitů a myšlenek lidí, kteří jsou přesvědčeni, že svět kolem nás není reálný. Hledisko filmu je zcela ontologické. Oproti běžným interpretacím se Ascher diváka nesnaží přesvědčit o teorii simulace, nebo ji vyvrátit. Pointa filmu tkví v myšlenkovém experimentu a snaze vcítit se do druhého.
 • Anotace anglicky:
  What is it like to think we live in a simulation? That is the question posed by acclaimed documentary filmmaker Rodney Ascher’s latest provocative film. The film explores aspects of the controversial simulation hypothesis, defined in popular culture by writer Philip K. Dick more than thirty years before the release of The Matrix.
  Through archival footage and compelling interviews with real people cloaked in digital avatars, the film takes us on a journey down the rabbit hole of the feelings and thoughts of people who are convinced that the world around us is not real. The film’s point of view is entirely ontological. Contrary to common interpretations, Ascher does not try to convince the viewer of the theory of simulation or to disprove it. The point of the film is a thought experiment and an attempt to empathize with the other.