Panel o vývoji nových léčiv

 • Český název:
  Panel o vývoji nových léčiv
 • Anglický název:
  A Panel on the Development of New Means of Treatment
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Čím se ve svém výzkumu nových léčiv a způsobů léčby zabývají vědci a vědkyně působící na českých vědeckých pracovištích? A jak jejich každodenní práce vůbec vypadá?
  Věda neustále postupuje kupředu a přichází s novými způsoby léčby, efektivnějšími než ty stávající, nebo pomáhajícími tam, kde byly doposud možnosti odborné péče omezené. O svém působení pohovoří vědci a vědkyně a představí oblast svého výzkumu, jenž může v případě úspěchu přispět k budoucnosti medicíny. Zároveň seznámí diváky i s praktickou stránkou vědecké práce: jak vypadají vědecká pracoviště? Jaký je pracovní den vědce? A jak dlouho trvá, než se výsledky z laboratoře promítnou do lékařských ordinací?
 • Anotace anglicky:
  What are Czech scientists working on in the field of developing new pharmaceuticals and treatments? And what does their typical day of work even look like?
  Science continues to advance and develop new, more effective treatments, which often help those who could not receive treatment before. Scientists talk about their work and research, which, if successful, could have a positive impact on the future of medicine. The film also describes the daily routine of scientific work: What does a scientist’s workplace look like? How do scientists spend their days? How long does it take before the results from the lab reach pharmacy counters?