Malá jiskra + Mozek, hra molekul

 • Český název:
  Malá jiskra + Mozek, hra molekul
 • Anglický název:
  A Tiny Spark + Brain, the Game of Molecules
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Malá jiskra | Irsko | 27 min.
  Mozková mrtvice je způsobena porušením krevního oběhu v mozku, za kterým mohou stát krevní sraženiny. Výzkum těchto sraženin, první svého druhu na světě, by mohl přinést zásadní změnu pro medicínu.
  Dokument se zabývá mezinárodním výzkumem, v jehož průběhu vědci a vědkyně analyzují tisíce krevních sraženin, které způsobily mrtvici u lidí z celého světa. Kromě příčin mrtvice jsou přiblíženy i její možné dopady na zdraví člověka. Film je doplněn názornými animacemi, které divákovi přibližují jak výzkum, tak průběh mozkové příhody. Vedle odborníků a odbornic dostávají prostor také tři přeživší. Ti se svěřují, jak u každého z nich měla mrtvice jiný postup a důsledky a jak těžké může být zotavení.

  Mozek, hra molekul | Česká republika | 53 min.
  Psychické nemoci mohou mít své spouštěče v chemických procesech odehrávajících se v našem mozku. Jak ale pacientům ulevit, když je mozek tou nejsložitější věcí ve vesmíru?
  Naše nálady, psychický stav i vnímání světa a prožitky z něj ovlivňuje fyzická stránka fungování našeho těla, konkrétně mozku. Dokument se zaměřuje na chemické procesy, které se uvnitř něj odehrávají, a to, jak se projevují na úrovni naší psychiky. Na příkladu dvou pacientek a za přispění vědeckých kapacit a animovaných ukázek ilustruje, jak probíhá komunikace mezi neurony a jak lze pomocí medikace optimalizovat fungování nervového systému i tam, kde by dříve byla nutná dlouhodobá hospitalizace.
 • Anotace anglicky:
  A Tiny Spark | Ireland | 27 min.
  A stroke is caused by the interruption of blood circulation in the brain, which may happen due to blood clots. A study of these clots, the first of its kind in the world, may bring a breakthrough in medicine.
  The documentary covers an international research effort in which scientists analyze thousands of blood clots that have caused strokes in people from across the world. The causes, as well as the possible effects on human health, are explained. The animated illustrations in the film show the viewer both the study as well as the stroke itself. Three survivors are given screen time along with the experts, recounting the different onset and effects stroke had in each of them, and the difficulty of recovery.

  Brain, the Game of Molecules | Czech Republic | 53 min.
  Mental illness can be triggered by the chemical processes in our brains. But how to help patients when the brain is the most complex thing in the universe?
  Our mood, mental state, perception, and experiences of the world are influenced by our physical bodies, particularly the brain. The film focuses on the chemical processes inside the brain and the way they manifest themselves in our psyche. Using the example of two patients, contributions from renowned scientists, and animated sequences, the film demonstrates how neurons communicate and how medication can optimize the function of the nervous system even where long-term institutionalization was previously prescribed.