Alena Lašková: Úvod do mindfulness

 • Český název:
  Alena Lašková: Úvod do mindfulness
 • Anglický název:
  Alena Lašková: Introduction to Mindfulness
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Mindfulness, tedy metoda duševní hygieny stavící na vědomém prožívání okamžiku, je trendem poslední doby. Vědci, výzkumníci či lektoři se však jejími principy i efektem na lidské zdraví zabývají již delší dobu.
  Lektorka Alena Lašková získala certifikáty k vyučování programů založených na mindfulness na univerzitě v Exeteru. Jako první z České republiky byla přijata ke studiu programu Mindfulness-based Cognitive Therapy na Katedře psychiatrie na Oxfordské univerzitě, kterému se v současné době věnuje. Čerpá přitom z dvacetileté osobní praxe a mindfulness učí i studenty medicíny na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím celoživotním zájmem je studium buddhistické psychologie, která se procesem mindfulness zabývá.
 • Anotace anglicky:
  Mindfulness, a mental hygiene method based on consciously living in the moment, has become a current trend. However, scientists, researchers and lecturers have been studying its principles and effect on human health for a while now.
  Lecturer Alena Lašková gained a certificate for teaching mindfulness-based programs at the University of Exeter. As a first Czech she was accepted to study the Mindfulness-based Cognitive Therapy program at the Department of Psychiatry at the University of Oxford, which she is currently devoting herself to. Building upon twenty years of personal experience, she teaches mindfulness to medicine students at the Masaryk University in Brno. Her lifelong interest is the study of Buddhist psychology, which concerns itself with the process of mindfulness.