Všechno vidět, všude

 • Český název:
  Všechno vidět, všude
 • Anglický název:
  All Light, Everywhere
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Theo Anthony
 • Rok výroby:
 • Délka:
  6540 sek.
 • Anotace česky:
  Pohled je mocná zbraň. Kamery, zbraně, policejní dohled i spravedlnost pojí společná historie. Audiovizuálně působivá filmová esej Theo Anthonyho ukazuje zrádnou moc obrazů.
  Film zkoumá složitost a nedosažitelnost objektivního úhlu pohledu v éře, kdy se technologie sledování stávají součástí každodenního života. Naše zdánlivě dokonalé systémy a technologie podléhají zkreslením, která jsou vlastní lidskému vnímání i objektivu. Lidská společnost se žene za dokonalým systémem, který však v sobě nese nedokonalý otisk nás samotných. Dokumentární forma se v díle Thea Anthonyho proměňuje v pečlivě strukturovanou esej vypovídající o tekuté povaze samotných stavebních prvků společnosti a technologií. Doporučujeme navštívit interaktivního průvodce k filmu na All Light, Expanded, kde naleznete pečlivě odzdrojované prameny a odkazy použité ve filmu.
 • Anotace anglicky:
  Gaze is a powerful weapon. Cameras, weapons, policing, and justice are bound by a shared history. Theo Anthony’s audio-visually compelling film essay shows the treacherous power of images.
  As surveillance technologies become part of everyday life, the film explores the complexity and elusiveness of an objective point of view. Our seemingly perfect system and technologies succumb to distortions inherent to both human perception and the lens. Human society is in pursuit of a perfect system, but one that bears the imperfect root imprint of ourselves. In Anthony’s work, the documentary form is transformed into a carefully structured essay that speaks to the fluid nature of the very building blocks of society and technology.
  We recommend visiting the interactive guide to the film at All Light, Expanded. Where you find carefully edited sources and references used in the film.