Antarktida: Zamrzlý čas

 • Český název:
  Antarktida: Zamrzlý čas
 • Anglický název:
  Antarctica: The Frozen Time
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Tuan Lam
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5160 sek.
 • Anotace česky:
  Na několika ostrovech v Jižním oceánu lze dnes spatřit flóru a faunu takovou, jaká byla před desítkami milionů let v celé Antarktidě. Zahrnuje pestrý život bez známek ledu, který je jinak pro kontinent typický.
  V oblasti Rossova moře u pobřeží Antarktidy nacházíme kolonie tučňáků, albatrosů, lachtanů nebo tuleňů. Než se před 180 miliony let odpojila od superkontinentu Gondwana, byla dnes ledem pokrytá Antarktida domovem mnoha zvířat a rostlin. Dokument zachycuje život v této unikátní oblasti a představuje proměnu kontinentu od doby, kdy byl propojen s dnešní Austrálií a Jižní Amerikou, až do současnosti, která zahrnuje problematické důsledky globálního oteplování a úbytek světových zásob ledu.
 • Anotace anglicky:
  On several islands in the Southern Ocean, you can find flora and fauna as they were in Antarctica tens of millions of years ago. There is diverse wilderness without any ice, so typical for the southern continent.
  In the Ross Sea near the coast of Antarctica, we can find entire colonies of penguins, albatrosses, sea lions, and seals. Before it detached from the Gondwana supercontinent 180 million years ago, the now ice-covered Antarctica was home to numerous plants and animals. This film shows life in this unique corner of the world and presents its transformation from when it was connected to present-day Australia and South America to the present day with the consequences of global warming and the loss of ice sheets.