Apeiron

 • Český název:
  Apeiron
 • Anglický název:
  Àpeiron
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Sandro Bocci
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3840 sek.
 • Anotace česky:
  „Nemám čas,“ řekl každý z nás alespoň jednou v životě. Ale co přesně je ten čas, o kterém mluvíme a jak si ho můžeme co nejlépe představit, než nám dočista uteče mezi prsty?
  Apeiron je dokument zabývající se úvahou o čase za použití audiovizuálních prostředků z oblasti mikroskopického světa, astronomie, přírody a každodenního společenského života. Pohybuje se na pomezí reálného života a nereality, čímž dokáže upozornit na nejrůznější pohledy a rozměry zkoumaného času. Snímek byl přímo inspirován myšlenkou antického filozofa Anaximandrosa, který vnímal svět jako tzv. neomezeno (apeiron), které spolu s protikladnými živly dokázalo stvořit život. Apeiron je základní část životní aktivity, věčnosti a nekonečna.
 • Anotace anglicky:
  We have all said “I don’t have time” at least once in our lives. But what exactly is the time we refer to, and how can we best imagine it before it slips through our fingers?
  Àpeiron is a documentary that reflects on time using audiovisual media from the microscopic world, astronomy, nature, and everyday social life. It oscillates between reality and fantasy, drawing attention to various perspectives and dimensions of time being examined. The film is inspired by an idea of ancient philosopher Anaximander, who perceived the world as infinity (apeiron), which, together with the opposing elements, gave rise to life. Apeiron is an essential part of life activity, eternity, and infinity.