Paviáni – Taková hodně divoká rodinka

 • Český název:
  Paviáni – Taková hodně divoká rodinka
 • Anglický název:
  Baboons – A Really Wild Family
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Oliver Goetzl
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3180 sek.
 • Anotace česky:
  Velkolepou a divokou krajinou Východoafrického příkopu se táhnou rozsáhlé rokle a jeskynní systémy obývané rozmanitou faunou. Domov zde nalezla i svérázná rodina paviánů. Jak se tlupa vypořádá s obdobím sucha, vnitřními rozepřemi a útoky predátorů?
  Samici paviána anubi Jamině a vůdčímu samci Mfarmovi se narodil syn Mkuu. Než vyroste, bude si muset osvojit pravidla soužití v tlupě a čekají ho i setkání s ostatními obyvateli jeskyně. Dokument sleduje první rok jeho života v divočině a umožňuje nám jeho prostřednictvím nejen nahlédnout do komplexních vztahů mezi paviány samotnými, ale i udělat si obrázek o jejich interakci s ostatními zvířaty – od spíše neškodných skálolezů a damanů přes odtažité slony a antilopy až po nebezpečné hyeny.
 • Anotace anglicky:
  The spectacular wilderness of the East African Rift is crisscrossed by vast gorges and cave systems inhabited by diverse fauna. It is also home to a peculiar family of baboons. How does the troop cope with the dry season, internal disputes, and predator attacks?
  The female olive baboon Jamina and alpha male Mfarm have a son Mkuu. Before growing up, he has to learn the rules of coexisting in the troop and encounter the other inhabitants of the cave. The documentary follows the first year of his life and allows us to get an insight into the complex relationships between the baboons and their interactions with other animals—from the harmless klipspringers and hyraxes, reserved elephants, and antelopes to the dangerous hyenas.