Ještě než zmizí

 • Český název:
  Ještě než zmizí
 • Anglický název:
  Before They Disappear
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Jakub Vágner
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3120 sek.
 • Anotace česky:
  Cestovatel Jakub Vágner se poněkolikáté vrací za rodinou ekvádorského kmene Taoromenani. Ta ho jako jediného Evropana přijala a ukázala mu způsob jejich života. Jakub se však o své přátele bojí. Od jeho první návštěvy se prostředí, ve kterém domorodci žijí, značně změnilo.
  Unikátní pohled do života domorodců z ekvádorské části Amazonie, která se vlivem práce těžebních společností značně proměňuje. Hrozí, že po staletí budovaná kultura původních obyvatel úplně zanikne. Film na tento problém upozorňuje na příkladu kmene, jehož zvyky se již prakticky vytratily vlivem globalizace, kterou zde ze svých sobeckých zájmů protlačují korporáty. Jedním z posledních nezasažených kmenů je Taoromenani. Otázkou však je – na jak dlouho?
 • Anotace anglicky:
  Jakub returns to visit a family from the Ecuadorian tribe of Taoromenani. He is the only European accepted among the tribe that has shown him their way of life. But he is worried about his friends. Their environment has changed considerably since his first visit.
  A unique insight into the life of the natives of the Amazon, which is changing rapidly due to the impact of logging companies. The centuries-old culture is at risk of being erased altogether. The film draws attention to this problem with the example of a tribe whose traditions have practically disappeared due to globalization pushed by corporations with selfish interests. The Taoromenani are one of the last unaffected tribes. The question is, for how long?