Best of AFO57: Holoseč + Sedavci

 • Český název:
  Best of AFO57: Holoseč + Sedavci
 • Anglický název:
  Best of AFO57: Czechia Deforested + Sedentary
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Mikoláš Arsenjev; E.J. Rosen
 • Rok výroby:
 • Délka:
  2640 sek.
 • Anotace česky:
  Holoseč | Mikoláš Arsenjev | Česko | 14 min.
  Ve válce o životní prostředí našich lesů nebojují tanky, ale harvestory. Polomy, které po těžbě zůstanou, vypadají jako krajina na konci světa. Můžeme kůrovcovou katastrofu řešit jinak?
  Vizuálně lákavý studentský dokument nabízí pohledy těžařů, lesníků i místních obyvatel. Holiny narušují celý ekosystém, rozvrací koloběh vody v přírodě – a my až se zpožděním zjišťujeme, že jsme také její součástí. Dosavadní způsoby, jak situaci zvládnout, se ukazují jako příliš rigidní a spíše jen likvidují škody. Jak dopadají pokusy znovu zalesnit zničenou krajinu? Vrátí se místním lesy, které si pamatují z dětství? A má smysl hledat viníka této ekologické katastrofy?

  Sedavci | E.J. Rosen | USA | 30 min.
  Celý život sedíme. Jsme tomu učeni ve škole, v práci se to po nás vyžaduje, a když doma odpočíváme, znovu si sedneme. Je to pro nás ale zdravé? Pokud ano, proč nás tedy tak bolí záda? Jak se této bolesti vyvarovat? Na tyto otázky odpovídá neortodoxní dokument Sedavci.
  Snímek Sedavci zkoumá problematiku dlouhého sezení skutečně neotřelým způsobem. Kombinuje totiž hned několik různých přístupů najednou. V jednu chvíli tak sledujete typický dokument s mluvícími hlavami, záhy vás však překvapí scéna, která je animovaná ve 3D. Nebo se tu a tam film přenese do ASMR, což celé tematice dodá znepokojivý nádech. Film je protkaný spoustou podobných vtipných střihů. Ty však nikdy neruší, právě naopak – díky nim dokument působí svěže.
 • Anotace anglicky:
  Czechia Deforested | Mikoláš Arsenjev | Czechia | 14 min.
  The war for our forests is not fought with tanks but with harvesters. Fallen trees which remain after logging evoke an apocalyptic landscape. Do we have any other way to deal with the dreaded bark beetle?
  This visually enticing student film offers various perspectives of loggers, forestry workers, and locals. Clear-cut areas damage entire ecosystems and disrupt natural water cycles—and, albeit too late, we learn that we are also part of the problem. The current ways of managing the situation are rigid and mainly only eliminate the damage. How do the attempts to reforest the landscape fare? Will the forests the locals remember from their childhood ever return? Is there any point in looking for the culprit?

  Sedentary | E.J. Rosen | USA | 30 min.
  We sit our entire lives. We sit at school, at work, and even when we relax. But is it healthy? If yes, why do our backs hurt? How can we prevent this pain? These questions are answered by the unorthodox documentary film Sedentary.
  The film Sedentary examines the issue of prolonged sitting in a truly original way. It combines several approaches. The film transitions from a typical documentary film with talking heads to surprising 3D animations and more. It also ventures into ASMR, making the entire topic slightly disturbing. As the film is filled with such humorous editing choices, it never disturbs the flow, but keeps things fresh.