Ptáci Ameriky

 • Český název:
  Ptáci Ameriky
 • Anglický název:
  Birds of America
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Jacques Lœuille
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4980 sek.
 • Anotace česky:
  Na počátku 19. století bylo okolí řeky Mississippi hotovým rájem. Ptactvo, které tehdy John James Audubon zachytil v opulentních ilustracích, tam ale už nenajdete. Ztráta přírodního bohatství ale není jediným vedlejším příznakem příchodu „civilizace“.
  Režisér Jacques Loeuille prostřednictvím mnohovrstevnatého esejistického dokumentu vzdává hold francouzsko-americkému malíři a mapuje jeho cestu údolím Mississippi. V jejím průběhu se setkává s domorodými kmeny, sleduje migrační trasy ptáků a maluje obrazy, které se stanou nejen výjimečnými uměleckými díly své doby, ale také jedním z posledních důkazů o existenci mnoha ptačích druhů, které z přírody vymizely, aby uvolnily místo budování mýtu o zrodu Ameriky.
 • Anotace anglicky:
  The Mississippi riverside in the early 19th century was a paradise. However, if you go there today, you will no longer find those birds depicted in John James Audubon’s lavish illustrations. The loss of natural riches is not the only side effect of the arrival of “civilization”.
  Director Jacques Loeuille uses the multi-layered essay-style documentary to pay tribute to the French-American painter and maps his journey down the Mississippi. During his quest, the painter meets indigenous tribes, monitors migration patterns of birds, and creates paintings that not only become unique for their time but also serve as proof of the existence of many bird breeds which have become extinct to make way for American progress.