Černí Češi

 • Český název:
  Černí Češi
 • Anglický název:
  Black Czechs
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Martin Müller
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4260 sek.
 • Anotace česky:
  Dokumentární film mapuje neobyčejné osudy namibijských dětí, které vyrůstaly v Československu. Sami se označují za černé Čechy bez ohledu na to, zda žijí v Namibii, nebo se vrátili do České republiky.
  V osmdesátých letech minulého století bylo 56 namibijských dětí vychováno v socialistickém Československu. Speciální vzdělávací program namibijského osvobozeneckého hnutí SWAPO a Komunistické strany Československa měl za cíl vychovat z dětí novou generaci politicky uvědomělé elity. Tento experiment ztroskotal začátkem 90. let v důsledku zásadních politických změn v obou zemích. Děti byly bez ukončeného základního vzdělání a bez jakékoliv jazykové a psychologické přípravy nuceně přesídleny do Namibie, kde se nedokázaly kulturně adaptovat.
 • Anotace anglicky:
  The documentary film maps the extraordinary fate of Namibian children who grew up in Czechoslovakia. They describe themselves as black Czechs, regardless of whether they live in Namibia, or have returned to the Czech Republic.
  In the 1980s, 56 Namibian children were brought up in socialist Czechoslovakia. The special education program of the Namibian liberation movement SWAPO and the Communist Party of Czechoslovakia aimed to raise a new generation of politically aware elites from the children. This political experiment failed in the early 1990s as a result of major political changes in both countries. Without completing their primary education and without any linguistic and psychological training, the children were forcibly resettled in Namibia, where they failed to adapt culturally.