Nudná konference

 • Český název:
  Nudná konference
 • Anglický název:
  Boring Conference
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  7200 sek.
 • Anotace česky:
  Původně se měla konference věnovat něčemu zajímavému a důležitému, ale to dneska dělá každý. Okrajovým, nevýznamným a nedůležitým tématům se nikdo nevěnuje, a proto je tu Nudná konference. Originální formát stand-up komiky, který má charakter parodie populárních konferencí a je založen na inteligentním absurdním humoru.
  Co mají dělat lidé, kteří se věnují něčemu, co téměř nikoho nezajímá? Pro tyto často „bezejmenné hrdiny všedního“, „badatele periferie zajímavého“, „umělce banálního“ a „ochránce nudného obsahu“ ve světě plném zábavy žádná konference až dosud nebyla. A právě jim je určena Nudná konference. Pokud zvolíte k jakémukoliv zdánlivě nezajímavému tématu odpovídající perspektivu, zjistíte, že vlastně žádná nezajímavá a nudná témata neexistují.
 • Anotace anglicky:
  Originally, the conference was supposed to be about something interesting and important, but everyone does that nowadays. Nobody pays attention to peripheral, insignificant, and unimportant topics, which is why there is the Boring Conference – an original format of stand-up comedy that is a parody of popular conferences and is based on intelligent absurdist humor.
  What are people supposed to do who are engaged in something that almost nobody is interested in, something that is completely mundane, bland, and irrelevant? For these often „nameless heroes of the mundane,“ „researchers of the periphery of the interesting,“ „artists of the banal,“ and „protectors of boring content“ in a world full of entertainment, there has been no conference until now. And the Boring Conference is for them. For if you choose the appropriate perspective on any seemingly uninteresting topic, you find that there are actually no uninteresting or boring topics.