Slyšet sýčka

 • Český název:
  Slyšet sýčka
 • Anglický název:
  Call of the Little Owl
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Jan Hošek
 • Rok výroby:
 • Délka:
  1680 sek.
 • Anotace česky:
  Opředený mnohými pověrami se sýček obecný ocitá ve střetu s drastickou realitou. Jen v průběhu jedné lidské generace se stal naší nejohroženější sovou. Bude za pár let možné poslechnout si jeho houkání ve volné přírodě, nebo nám zbudou jen popisy a nahrávky?
  V České republice dnes zůstalo jen okolo sto párů této malé sovy. Dokument vznikl pod záštitou projektu Athene, usilujícího o obnovu její populace. Prostřednictvím náhledů do života sýčků, ale i pohledem ornitologů zkoumá, jak a proč k současné situaci došlo. A hlavně – zda je možné tento pokles zvrátit. Diváci se tak mohou podívat na průběh snah o záchranu sýčka i jeho prostředí, stejně jako se dozvědět, čím mohou pomoci oni sami.
 • Anotace anglicky:
  Surrounded by superstition, the Little Owl comes to terms with a harsh reality. Over the course of one human generation, it has become our most endangered owl. Will we continue to hear its call in the wild, or will it be left with mere descriptions and recordings?
  The Czech Republic is now home to only one hundred pairs of the Little Owl. The documentary arose from the Athene Project, which strives to restore its population. With one eye on the life of the Little Owls and the other on the efforts of the ornithologists, the creators attempt to uncover the reasons for this unfortunate turn of events. But the main question remains: Can we reverse their fate? Learn about the attempts to rescue the Little Owl and their natural habitat and find out what they can do to help themselves.