Camp 4Science: Pitching projektů

 • Český název:
  Camp 4Science: Pitching projektů
 • Anglický název:
  Camp 4Science: Pitching of Projects
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  7200 sek.
 • Anotace česky:
  Seznamte se s nově připravovanými vědeckými projekty z celého světa.
  Na workshopu Camp 4Science měli tvůrci pod vedením zkušených mezinárodních mentorů možnost zdokonalovat své projekty, pracovat na vytvoření jedinečného příběhu, vizuálního stylu a filmových technik v průběhu celého AFO. Projekty všech formátů od filmu po VR budou prezentovat režiséři a producenti, kteří je poprvé představí nejen filmovým expertům a porotcům, ale také široké veřejnosti. Přijďte se podívat, jaká témata jsou zpracovávaná v oblasti vědecko-popularizačních filmů, a setkejte se s filmovými tvůrci, kteří mohou promítat svá díla v příštích ročnících AFO.
 • Anotace anglicky:
  Meet upcoming science film projects from various countries around the world.
  At the Camp 4Science workshop, filmmakers have the opportunity to work on their projects under the guidance of experienced international mentors, working to create a unique story, visual style and filmmaking techniques throughout the AFO. Projects of all formats from film to VR are presented by directors and producers who present them for the first time not only to film experts and juries, but also to the general public. Come and see what themes are being worked on in the field of science fiction films and meet the filmmakers who may screen their works in the next editions of AFO.