Uhlík: neautorizovaný životopis

 • Český název:
  Uhlík: neautorizovaný životopis
 • Anglický název:
  Carbon – An Unauthorised Biography
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Daniella Ortega
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5160 sek.
 • Anotace česky:
  CENA STUDENTSKÉ POROTY 2022

  Uhlíková stopa. Uhlíková neutralita. Uhlíkové emise. Uhlíku není úniku, z médií se na nás tlačí ze všech stran a vyvolává především negativní konotace. Vždy tomu tak ale nebylo. Uhlíku totiž vděčíme za život.
  V tomto dokumentu se uhlík stává protagonistou dynamického příběhu zrození i zkázy, jehož vedlejšími postavami jsme my všichni. Hlasem Sarah Snook a s pomocí komentářů vědců a vědkyň nás uhlík provází příběhem své existence od zrození v jádru explodující hvězdy až po vyhlídky na blízkou budoucnost života na Zemi, a umožňuje nám tak pochopit svou dvojznačnou roli – stejně snadno, jako nám dal život, nám ho může zase vzít. Naše budoucnost však tolik nezávisí na uhlíku samotném jako na tom, jak se s uhlíkem rozhodneme nakládat a žít.
 • Anotace anglicky:
  STUDENT JURY AWARD 2022

  Carbon footprint. Carbon neutrality. Carbon emissions. There is no escape from carbon as the media push it left and right, provoking negative reactions. However, this was not always the case. We owe our lives to carbon.
  Here, carbon is the protagonist in a dynamic story of creation and destruction, to which we all play second fiddle. Sarah Snook as the voice of carbon, along with commentaries of various scientists, guides us through the story of its beginning in the heart of an exploding star to the prospect of the near future of life on Earth, allowing us to understand its double-edged nature—as easily as it gives us life, it can take it away. However, carbon does not decide our fate as much as the way we handle and live with it.