Vyhynout společně

 • Český název:
  Vyhynout společně
 • Anglický název:
  Coextinction
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Gloria Pancrazi
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5580 sek.
 • Anotace česky:
  Úbytek lososů v Pacifiku ohrožuje život kosatek i medvědů. Hluk námořní dopravy, ropné tankery, přehrady a lososi z farem, kteří přenášejí nemoci, mají devastující vliv na život predátorů.
  Autorky filmu se původně zaměřily na ohrožený druh v jižní oblasti severozápadního Pacifiku, kde najdeme pouhých 74 volně žijících kosatek. Pokud bude lidstvo bránit migraci lososů a znemožňovat zvířatům přístup k přirozenému zdroji potravy, stanou se brzy vyhynulými druhy. Výsledný dokument poskytuje širší obraz ochrany životního prostředí a vznikl ve spolupráci s renomovanými vědci i lídry domorodého obyvatelstva. Co můžeme udělat pro to, aby nedošlo ke kolapsu ekosystému?
 • Anotace anglicky:
  The decline of salmon stocks in the Pacific threatens the lives of killer whales and bears. Marine traffic noise, oil tankers, dams, and disease-spreading farmed salmon are all devastating to these predators.
  The filmmakers originally focused on an endangered species in the south of the Pacific Northwest, where only 74 wild killer whales can be found. If humanity disturbs the migration of salmon and prevents the animals from accessing their natural food source, they will soon become extinct. This document offers a broader perspective on environmental protection and was produced in collaboration with renowned scientists and indigenous leaders. What can we do to prevent ecosystem collapse?