Uloženo na neurčito

 • Český název:
  Uloženo na neurčito
 • Anglický název:
  Containment
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Peter Galison
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4860 sek.
 • Anotace česky:
  Každá vyrobená jaderná zbraň i každý watt elektřiny vyrobený v jaderné elektrárně za sebou zanechává stopu jaderného odpadu, který se bude rozkládat po dalších čtyři sta generací.
  Jak varovat vzdálenou budoucnost před jaderným odpadem? Film je natočený na jediném americkém jaderném pohřebišti, v komplexu jaderných zbraní a ve Fukušimě. Zabývá se způsoby, jakými lidé řeší problém, který spočívá v nutnosti plánovat na desetitisíce let dopředu. Snímek Uloženo na neurčito je částečně observační esejí a zčásti grafickým románem o jazyku, čase i zvláštních místech.
 • Anotace anglicky:
  Every nuclear weapon produced and every watt of electricity generated in a nuclear power plant leaves behind a trail of nuclear waste that will decay for the next four hundred generations.
  How to warn the distant future about nuclear waste? The film is shot at America’s only nuclear burial ground, the nuclear weapons complex, and Fukushima. It looks at the ways in which people are tackling the problem of having to plan tens of thousands of years ahead. Containment is part observational essay and part graphic novel about language, time and strange places.