Kritika budoucnosti

 • Český název:
  Kritika budoucnosti
 • Anglický název:
  Critique of the Future
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Amálie Kovářová
 • Rok výroby:
  2021
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Věda dneška určuje svět zítřka. Jaká lavina změn nás čeká? Martin Rota a Patrik Kořenář spekulují o budoucích povoláních i o vzniku nové společnosti. Blok uvede dvě epizody ze série České televize. Kdo by nechtěl být nejlepší verzí sebe sama? Biohacking definují principy a postupy, které nám pomáhají kontrolovat naše zdraví, naši biologii, zkrátka náš život celkově. Mohou být ale i víc? Budeme moci například mechanicky vylepšovat vlastní části těla? Odpovědi, na kterých se Martin a Patrik tradičně neshodnou, se pokusí uvést na pravou míru biohackerka Veronika Allister. Průvodcem v epizodě o budoucnosti měst potom bude Ondřej Boháč z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
 • Anotace anglicky:
  The science of today determines the world of tomorrow. What avalanche of change awaits us? Martin Rota and Patrik Kořenář speculate on future professions and the emergence of a new society. The block presents two episodes from the Czech Television series. Who would not want to be the best version of themselves? Biohacking defines principles and practices that help us control our health, biology, in short, our life in general. But can there be more? For example, will we be able to mechanically enhance our own body parts? The answers, on which Martin and Patrik traditionally disagree, attempts to be set straight by biohacker Veronika Allister. Ondřej Boháč from the Institute of Planning and Development of the City of Prague is the guide in the episode about the future of cities.