Vyléčení

 • Český název:
  Vyléčení
 • Anglický název:
  Cured
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Bennett Singer
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4800 sek.
 • Scénář:
  Bennett Singer
 • Anotace česky:
  Až do roku 1973 vedla americká psychiatrická asociace homosexualitu jako jednu z diagnóz. Jejímu vyškrtnutí předcházely roky snah potenciálních pacientů přesvědčit lékaře, že jsou dokonale zdraví.
  Psychoterapie, elektrošoky i lobotomie patřily mezi metody aplikované na diagnózu číslo 302.0, ‚vyléčenými‘ se však miliony Američanů staly až dnem jejího zrušení. Kromě portrétů nejvýraznějších aktivistů, již přiměli mezinárodně vlivnou odbornou společnost přehodnotit svá východiska, zkoumá dokument, nakolik vědecká byla skutečně kritéria, podle nichž lékaři dlouhé dekády posuzovali, co je zdraví a co diagnóza vyžadující péči. Jejich stanovy přitom měly vliv i na mínění veřejnosti či legislativu.
 • Anotace anglicky:
  Until 1973, the American Psychiatric Association listed homosexuality as a diagnosis. Changing this view was preceded by years of efforts of the potential patients to convince the doctors they were perfectly healthy.
  Psychotherapy, electric shocks, even lobotomy were among the methods applied for diagnosis labeled 302.0, but millions of Americans were not cured until the day of its delisting. Besides the portraits of the most important activists, who made the international scientific community reconsider their basis, the film examines how scientific the criteria used for decades to determine health and diagnoses needing treatment really were. The medical opinion shaped both the public view and government legislation.