Vědátor: Kyberpunk a Matrix jako cesta k nesmrtelnosti

 • Český název:
  Vědátor: Kyberpunk a Matrix jako cesta k nesmrtelnosti
 • Anglický název:
  Vědátor: Cyberpunk and Matrix as a Road to Immortality
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Vědátor je vědecko-popularizační projekt absolventů a studentů Univerzity Palackého. Stojí za ním vědecký žurnalista Ladislav Loukota a fyzik-popularizátor Jan „JaRon“ Tomáštík ve spolupráci s dalšími kolegy a vědci.
  Leitmotivem kyberpunkových filmů či her je často nejen zlepšení schopností těla, ale přímo cesta vstříc nějakému druhu nesmrtelnosti. Zatímco hry jako Deus Ex či Cyberpunk 2077 představují evoluci lidstva skrze vylepšení či náhradu našich křehkých tělesných skořápek, Matrix tělo téměř odhazuje a směřuje nás k (možná věčnému) život simulujícímu světu. Co si o obou variantách myslí reálná věda? Nebo už v té simulaci dokonce žijeme? O tom všem nám poví kluci z Vědátora Jan „JaRon“ Tomáštík a Ladislav Loukota.
 • Anotace anglicky:
  Vědátor is a science popularizing project of the alumni and the students of Palacký University. It is run by science journalist Ladislav Loukota and physicist-popularizer Jan “JaRon” Tomáštík along with other colleagues and scientists.
  The leitmotif of cyberpunk films or games is often not only the enhancement of physical abilities but a journey towards immortality. While games like Deus Ex or Cyberpunk 2077 present humanity’s evolution through bettering or replacement of our fragile shells, Matrix nearly rejects the body and directs us towards a (perhaps eternal) life-simulating world. What does science say about this? Are we already living in a simulation? That will be discussed by the guys from Vědátor Jan “JaRon” Tomáštík and Ladislav Loukota.