Holoseč

 • Český název:
  Holoseč
 • Anglický název:
  Czechia Deforested
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Mikoláš Arsenjev
 • Rok výroby:
 • Délka:
  840 sek.
 • Anotace česky:
  Ve válce o životní prostředí našich lesů nebojují tanky, ale harvestory. Polomy, které po těžbě zůstanou, vypadají jako krajina na konci světa. Můžeme kůrovcovou katastrofu řešit jinak?
  Vizuálně lákavý studentský dokument nabízí pohledy těžařů, lesníků i místních obyvatel. Holiny narušují celý ekosystém, rozvrací koloběh vody v přírodě – a my až se zpožděním zjišťujeme, že jsme také její součástí. Dosavadní způsoby, jak situaci zvládnout, se ukazují jako příliš rigidní a spíše jen likvidují škody. Jak dopadají pokusy znovu zalesnit zničenou krajinu? Vrátí se místním lesy, které si pamatují z dětství? A má smysl hledat viníka této ekologické katastrofy?
 • Anotace anglicky:
  The war for our forests is not fought with tanks but with harvesters. Fallen trees which remain after logging evoke an apocalyptic landscape. Do we have any other way to deal with the dreaded bark beetle?
  This visually enticing student film offers various perspectives of loggers, forestry workers, and locals. Clear-cut areas damage entire ecosystems and disrupt natural water cycles—and, albeit too late, we learn that we are also part of the problem. The current ways of managing the situation are rigid and mainly only eliminate the damage. How do the attempts to reforest the landscape fare? Will the forests the locals remember from their childhood ever return? Is there any point in looking for the culprit?