Holoseč + Má identita aneb úvaha o propojení vědomí

 • Český název:
  Holoseč + Má identita aneb úvaha o propojení vědomí
 • Anglický název:
  Czechia Deforested + My Identity
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3600 sek.
 • Anotace česky:
  Holoseč
  Mikoláš Arsenjev | Česká republika | 14 min.
  Ve válce o životní prostředí našich lesů nebojují tanky, ale harvestory. Polomy, které po těžbě zůstanou, vypadají jako krajina na konci světa. Můžeme kůrovcovou katastrofu řešit jinak?
  Vizuálně lákavý studentský dokument nabízí pohledy těžařů, lesníků i místních obyvatel. Holiny narušují celý ekosystém, rozvrací koloběh vody v přírodě – a my až se zpožděním zjišťujeme, že jsme také její součástí. Dosavadní způsoby, jak situaci zvládnout, se ukazují jako příliš rigidní a spíše jen likvidují škody. Jak dopadají pokusy znovu zalesnit zničenou krajinu? Vrátí se místním lesy, které si pamatují z dětství? A má smysl hledat viníka této ekologické katastrofy?

  Má identita aneb úvaha o propojení vědomí
  Vojtěch Petřina | Česká republika | 17 min.
  Vizuálně podmanivý film vypráví příběh křemičitého písku, který se stává mikročipem pro stroje, jež vytvářejí další stroje. Je možné stejný proces provést i s lidskou myslí?
  Je vědomí kognitivní iluze, pomocí které si nalháváme, že je v nás láska nebo utrpení? Jsme něco takového schopni převést do podoby umělé inteligence? Film je přístupnou filozofickou cestou od hmatatelných přírodních zdrojů ke zdánlivě abstraktní představě o tom, co cítí počítač.
 • Anotace anglicky:
  Czechia Deforested
  Mikoláš Arsenjev | Česká republika | 14 min.
  The war for our forests is not fought with tanks but with harvesters. Fallen trees which remain after logging evoke an apocalyptic landscape. Do we have any other way to deal with the dreaded bark beetle?
  This visually enticing student film offers various perspectives of loggers, forestry workers, and locals. Clear-cut areas damage entire ecosystems and disrupt natural water cycles—and, albeit too late, we learn that we are also part of the problem. The current ways of managing the situation are rigid and mainly only eliminate the damage. How do the attempts to reforest the landscape fare? Will the forests the locals remember from their childhood ever return? Is there any point in looking for the culprit? My Identity
  Vojtěch Petřina | Česká republika | 17 min.
  The soul is a potent negative intoxicating liquid that dissolves the delusion of control, tears the cobwebs of illusion and plays with fire. Can it be transferred into a machine using an algorithm?
  This visually captivating documentary tells a story of silica sand, material used to develop microchips controlling machines that create other machines. Can this process be replicated with the human soul? Is consciousness a cognitive illusion through which we delude ourselves that we are capable of love and suffering? Can we reproduce it in artificial intelligence? This film presents an accessible philosophical journey starting with tangible natural resources and ending with the seemingly abstract notion: What do computers feel?