Czechitas

 • Český název:
  Czechitas
 • Anglický název:
  Czechitas
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
 • Anotace česky:
  Czechitas je nezisková organizace, která vzdělává ženy, děti a další v oblasti informačních technologií. Realizuje jednodenní, dlouhodobé i semestrální kurzy zejména pro ženy, které pak propojují s IT firmami.
  Pořádají přednášky a pracovní veletrhy, organizují letní příměstské tábory, kroužky pro děti a mnoho dalšího. Všechny tyto akce dělají Czechitas pro ženy, které se chtějí učit, hledají práci nebo chtějí změnit kariéru. Pro maminky na mateřské dovolené, pro holky, které se chtějí více seznámit s IT a chtějí jít na vysokou. Pro děti, které zajímá, jak funguje svět technologií kolem nás. Pro firmy, které hledají nové talenty na pracovní pozice v oblasti IT. Czechitas působí také v Olomouci, nabídku jejich kurzů najdete zde. V rámci AFO najdete stánek Czechitas v pátek a sobotu a určitě se u něj zastavte. Dozvíte se spoustu tipů ohledně bezpečnosti vašich zařízení, budete si moct vyzkoušet programování a vyhrát poukaz na jednodenní kurz v Olomouci dle vlastního výběru.

  Více informací naleznete na webových stránkách organizace.
 • Anotace anglicky:
  Czechitas is a non-profit organization educating women, children and others in a field of IT. It offers one-day, long-term and semester courses mainly for women, who are then connected with IT companies.
  Czechitas organize lectures and job fairs, summer suburban camps, clubs for children and many other events. All these events are aimed at women who want to learn, who are looking for a job or want to change their career. For mums at maternity leave, for girls who want to lean more about IT and go to college. For children who are interested in how the world of technologies functions around us. For companies who look for new talents for IT positions. Czechitas operates also in Olomouc, the list of their courses can be found here. During AFO you will find our stand on Friday and Saturday, so be sure to drop by. You will learn a lot of tips about the security of your devices, you will be able to try programming and win a voucher for a one-day course in Olomouc of your choice.

  More information is available on the official website of the organization.