Sestoupení shůry: příběh o houbách a meditaci

 • Český název:
  Sestoupení shůry: příběh o houbách a meditaci
 • Anglický název:
  Descending the Mountain: A Story About Mushrooms and Meditation
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Maartje Nevejan
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4680 sek.
 • Scénář:
  Maartje Nevejan
 • Anotace česky:
  Vědecký pokus ve švýcarské přírodě navazuje na dřívější psychiatrické i laické experimenty s halucinogenními látkami a zkoumá, jak nám mohou, v kombinaci s meditacemi, pomoci poznat vlastní vědomí.
  Zenový mistr a psychiatr propojili prvky spirituální meditace a vědecké studie, aby prozkoumali podstatu lidského vědomí. Psilocybin znaly už domorodé mexické kmeny a používala ho i psychiatrie – dokud nebyl zakázán. Jednou z mála zemí, kde zůstaly tyto výzkumy legální, je Švýcarsko, a právě na úpatí zdejší hory Rigi se badatelé uchýlí. Za použití původních a archivních záběrů a animací znázorňujících prožitek ze skupinových seancí otevírá film filozofickou otázku, jak se vyrovnat s vlastní existencí.
 • Anotace anglicky:
  A scientific test in Swiss nature draws on previous psychiatric and laic experiments with hallucinogens and examines how, combined with meditation, they can help us understand our own consciousness.
  A zen master and a psychiatrist connected elements of meditation and scientific study to investigate the essence of human consciousness. Psilocybin was known already by native Mexican tribes and used in psychiatry, until it was banned. Switzerland is one of the few countries where this research remains legal, so the researchers settle at the foot of Mount Rigi. Using original and archival footage and animation depicting the experience of group seances, the film opens a question of how to come to terms with one’s existence.