Digitální disidenti

 • Český název:
  Digitální disidenti
 • Anglický název:
  Digital Disidents
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Barbora Johansson
 • Rok výroby:
 • Délka:
  2400 sek.
 • Anotace česky:
  Nejsou na sociálních sítích, nemají chytré telefony a pandemie urychlila přesun řady sociálních aktivit do online prostoru, který sledují s kritickými obavami. Kdo jsou lidé, kteří v roce 2021 stále žijí bez různých digitálních vymožeností, a jaké jsou jejich motivace?
  Středometrážní dokument odráží rostoucí rozčarování z technologického pokroku, který byl dosud vnímán jako něco daného a nezpochybnitelného. Jednotlivé postavy v něm vysvětlují své analogové postoje – stojí si za nimi navzdory tomu, že jsou svým okolím často vnímány jako mocichtivé či opožděné. Dokumentární film Barbory Johansson o lidech, kteří digitální technologie nechtějí používat a odmítají je jako nezbytnou podmínku pro fungování ve společnosti.
 • Anotace anglicky:
  They are not on social media, do not have smartphones, and the pandemic has accelerated the shift of many social activities to the online space, which they watch with critical concern. Who are the people still living in 2021 without various digital conveniences, and what are their motivations?
  The medium-length documentary reflects a growing disenchantment with technological advancements, which until now have been seen as a given and unquestionable. In it, the individual characters explain their analogue attitudes—standing up for them despite the fact that they are often perceived by their surroundings as motile or belated. Barbara Johansson’s documentary focuses on people who do not want to use digital technology and reject it as a necessary condition for functioning in society.