Beautiful Solution + Tiché hrozby: Mizející půda

 • Český název:
  Beautiful Solution + Tiché hrozby: Mizející půda
 • Anglický název:
  Beautiful Solution + Disappearing Soil
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Eliška Cílková; Martina Spurná
 • Rok výroby:
 • Délka:
  2040 sek.
 • Anotace česky:
  Beautiful Solution | Česko | 8 min. | Sekce Adaptace
  Experimentální dokumentární film se zabývá myšlenkou návratu k přirozenému potravnímu řetězci, v němž jsou hmyzí škůdci stravou pro představitele vyššího živočišného řádu.
  Chrámem této ekologické jednotky je lán divoce rostoucích lučních květin. Ze sousta harmonického koloběhu života a smrti, nasyceného omamným hlasem cvrčků a šuměním obilných klasů ve větru, ukusuje člověk, predátor, postrádající svého přirozeného nepřítele. Film byl rozleptán pesticidem.

  Tiché hrozby: Mizející půda | Česko | 26 min. | Česko-slovenská soutěž
  Úrodná půda je základním předpokladem potravinové soběstačnosti naší země, v konečném důsledku pak i zdraví celého ekosystému. Odhaduje se ale, že až polovina zemědělské plochy v České republice je ohrožena erozí…
  Kolektivizací zemědělství došlo k výraznému úbytku remízků a jiné přirozené zeleně na polních plochách, což, jak dnes již víme, vedlo k pomalému vysoušení naší krajiny. Na otázku, jak předejít nevratné půdní erozi a možné kontaminaci podzemní vody chemickými látkami, se pokusí odpovědět odborníci z různých odvětví. Přestože řešení existují, ukazuje se, že jejich realizace není tak jednoduchá, jak by se zdálo. Podaří se nám zabránit tichému mizení půdy?
 • Anotace anglicky:
  Beautiful Solution | Czech Republic | 8 min. | Section Adaptation
  This experimental documentary deals with the idea of returning to the natural food chain, in which insect pests become nourishment for more complex animals.
  A meadow of wildflowers represents a temple of this ecological unit. People, as predators lacking a natural enemy, take a bite from the harmonious cycle of life and death filled with the chirping of crickets and rustling of the ears of grain in the wind. This film was corroded by pesticides.

  Disappearing Soil | Czech Republic | 26 min. | Czech&Slovak Competition
  Fertile soil is the basic factor of food autonomy of the Czech Republic and, at the end of the day, of the overall health of the ecosystem. But it is estimated that up to half of the agricultural area in the country is threatened by erosion.
  The collectivization of agriculture caused significant reduction of bocage and natural greenery in fields, which, as we know today, led to the drying of the landscape. Various experts attempt to answer how to prevent this irreversible erosion and the chemical contamination of underground water. Although there are solutions, it is becoming clear that their realization is not as simple as it might seem. Is it possible to prevent this silent disappearance of soil?