K objevům

 • Český název:
  K objevům
 • Anglický název:
  Discover: Are We Closer Than It Seems?
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Philip Píza
 • Rok výroby:
 • Délka:
  1200 sek.
 • Anotace česky:
  Být vědcem není lehké, natož být mladým vědcem. Perné začátky a občasné chyby, které jsou ale vyváženy nadšením a chutí se učit. Co obnáší taková práce a jaké jsou strasti vědeckého bádání?
  Krátký filmový portrét mladých vědců Ústavu organické chemie a biochemie pracujících na výzkumu látek, které by mohly vést k pokroku v diagnostice či léčení rakoviny. V dokumentu se seznámíme s Adélou Šimkovou a Natanem Sidejem, opaky stereotypu vědce, kteří energicky a srozumitelně představí princip jejich výzkumu. Zároveň nás zasvětí do tajů vědeckého prostředí a nelehké cesty k výsledkům.
 • Anotace anglicky:
  It is not easy to be a scientist, let alone a young one. Tough beginnings and frequent mistakes are balanced by enthusiasm and desire to learn. What is this job about and what are the tribulations of scientific research?
  A short film portrait of young scientists of the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry working on the research of substances that could lead to innovation of diagnosis or even the cure for cancer. We meet Adéla Šimková and Natan Sidej, the opposites of a stereotypical scientist, who energetically and comprehensively explain the basis of their research. Simultaneously they uncover some secrets of the scientific environment and the difficulties on the road to results.