Mimozemské ekologie (Retroflektory: kosmonaut, robot, mimozemšťan) + Utuqaq

 • Český název:
  Mimozemské ekologie (Retroflektory: kosmonaut, robot, mimozemšťan) + Utuqaq
 • Anglický název:
  Extra-Terrestrial Ecologies (Retroflectors: The Astronaut, The Robot, The Alien) + Utuqaq
 • Původní název:
  Extra-Terrestrial Ecologies (Retroflectors: the astronaut, the robot, the alien) + Utuqaq
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4200 sek.
 • Anotace česky:
  Mimozemské ekologie (Retroflektory: kosmonaut, robot, mimozemšťan)
  Ralo Mayer | Rakousko | 43 min.
  Divák Mimozemských ekologií je pasován do role badatele, jehož zkoumání podléhají videa z laboratoří, televizní úryvky se zprávami ze světa vědy či scény z klasických sci-fi filmů, jako jsou Blade Runner nebo E.T.
  Mayerova filmová esej je plná asociací a systematicky prochází archivní materiály, které společně působí jako pozůstatky z dějin vesmírné ekologie a experimentů v biosféře. Dronový záběr ukazuje bizarní skládku automobilových vraků porostlých rostlinami. Je to snad scéna z filmu Ridleyho Scotta? Nebo nám Mayer pouze ukazuje trosky autoopravny, kterou provozovali jeho rodiče? Rez nikdy nespí a dává nahlédnout do blízké budoucnosti.

  Utuqaq
  Iva Radivojević | USA | 27 min.
  Ledová poéma z Grónska s vizuálně uhrančivými záběry na sněhem pokrytou krajinu, s hučením větru, křupáním sněhu pod botami a disharmonickou hudební složkou. Nekončící bílou masu zdánlivě narušuje jen polární výzkumný tým.
  Melancholicky pojatým dokumentem se táhnou dvě linie – subtilní a imaginativní voice-over, který doplňuje panoramatické sněhobílé obrazy, a rutinně působící průběh polárního výzkumu včetně vrtání do ledu, měření a vážení vzorků i zapisování záznamů do deníku. Kusy pocházející z různých vrstev ledu na první pohled vypadají stejně, ale každá z nich je nositelem jiné části zprávy o vývoji klimatu, jejíž poselství je zcela jasné.
 • Anotace anglicky:
  Editing Film: Extra-Terrestrial Ecologies (Retroflectors: The Astronaut, The Robot, The Alien)
  Ralo Mayer | Austria | 43 min.
  The viewer of Extraterrestrial Ecologies is cast in the role of a researcher whose examination is subject to videos from laboratories, TV news snippets from the world of science, or scenes from classic science fiction films such as Blade Runner or E.T.
  Mayer’s cinematic essay is full of associations, systematically combing through archival materials that together act as relics from the history of space ecology and biosphere experiments. Drone footage shows a bizarre junkyard of car wrecks covered in plants. Is this a scene from a Ridley Scott film? Or is Mayer merely showing us the wreckage of the auto repair shop his parents ran? Rust never sleeps and gives a glimpse into the near future.

  Utuqaq
  Iva Radivojević | USA | 27 min.
  An ice poem from Greenland with visually stunning shots of a snow-covered landscape, roaring wind, snow crunching under the feet, and disharmonious soundtrack. The omnipresent white mass is disrupted only by the polar expedition team.
  The melancholy-packed documentary takes place on two levels – a subtle and imaginative voiceover that accompanies panorama shots of snowy white scenes and the routine activities of the polar expedition, including ice drilling, measuring and weighing samples, and data logging. At first glance, the samples from different layers of ice look alike, but each carries a different part of the same message on climate development which, when put together, is crystal clear.