Pád mayských králů

 • Český název:
  Pád mayských králů
 • Anglický název:
  Fall of the Maya Kings
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Leif Kaldor
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3120 sek.
 • Anotace česky:
  Klesající moc autorit ve střetu s klimatickou změnou, neudržitelný rozvoj, válka, frustrace a kolaps společnosti. Historie mayské civilizace nám má co říct i dnes, kdy se lidstvo setkává s řadou podobných situací. Proto bychom jí měli naslouchat.
  Co zapříčinilo náhlý rozpad fungující a dlouhodobě se vyvíjející mayské společnosti? Nové archeologické objevy v kombinaci s pokročilými výzkumnými metodami a technologiemi dokážou vědcům odhalit více než kdykoliv předtím. Tento dokument sleduje složitý proces bádání odborníků, s ním spojené nadšení a reflexi, přičemž divákům dává nové odpovědi.
 • Anotace anglicky:
  The declining power of authorities in the face of climate change, unsustainable development, war, frustration, and the collapse of society. The history of Mayan civilization is still relevant in today’s world, in which humanity is dealing with similar situations. And that is exactly why we should learn from it.
  What caused the sudden collapse of the functioning and long-evolving Mayan society? New archaeological discoveries combined with advanced research methods and technologies reveal more to scientists than ever before. This documentary follows the complex process of expert research and associated enthusiasm and reflection, giving viewers new answers.