Praotec kyborg

 • Český název:
  Praotec kyborg
 • Anglický název:
  Father of the Cyborgs
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  David Burke
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4560 sek.
 • Anotace česky:
  Dokument se věnuje kariéře neurovědce Phila Kennedyho, který se v roce 2014 dostal do popředí zájmu odborné i neodborné veřejnosti poté, co si do vlastního mozku nechal implantovat elektrody.
  Snímek srozumitelně představuje Kennedyho život a vědeckou práci včetně vynálezu neurotrofické elektrody, který v 90. letech znamenal zlom pro komunikaci např. paralyzovaných pacientů nebo lidí trpících ALS. Kromě komplexního tématu mozku a experimentů jsou přiblížena úskalí vědecké práce jako takové. Objasněny jsou také důvody, které Kennedyho vedly k tomu, aby experimentoval sám na sobě. Film se nevyhýbá ani etickým otázkám spojeným s tímto rozhodnutím, ovšem nechává na divácích, aby si na ně sami odpověděli.
 • Anotace anglicky:
  The documentary focuses on the career of neuroscientist Phil Kennedy, who captured the attention of the professionals as well as the public in 2014 after having electrodes implanted in his brain.
  The film describes Kennedy’s life and scientific work, including the invention of the neurotrophic electrode, which marked a turning point in the communication of, for example, paralysed and ALS patients in the 1990s. In addition to the complex issue of the brain and experiments, the film outlines the pitfalls of scientific work as such. It also explains the motivation behind Kennedy’s experiments on himself. It does not shy away from the ethical questions associated with this decision, but leaves it to the audience to provide their own answers.