Fitzcarraldo

 • Český název:
  Fitzcarraldo
 • Anglický název:
  Fitzcarraldo
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Werner Herzog
 • Rok výroby:
 • Délka:
  9480 sek.
 • Anotace česky:
  Fitzcarraldo je posedlý milovník opery, který chce v džungli postavit operní budovu. Aby toho dosáhl, musí nejprve zbohatnout na obchodu s kaučukem a jeho mazaný plán spočívá v tom, že za pomoci nativního kmene přetáhne obrovskou říční loď přes malou horu.
  Ve filmu znějí slavné operní melodie, když z gramofonových desek slyšíme i hlas Enrika Carusa, jenž téměř zázračně uklidní nepřátelsky naladěné místní obyvatele. Životní příběh Briana Sweeneyho Fitzgeralda alias Fitzcarralda je stejně tak příběhem jeho velkorysého ideálu. Je zároveň zpovědí o misi Wernera Herzoga, který ho natočil. Do popředí se tak dostává interpretace, že jde výsostně o film o posedlosti, která může stát několik životů a spoustu peněz, ale přesto přinese největší zázraky, pokud se podaří.
 • Anotace anglicky:
  Fitzcarraldo is an obsessive opera lover who wants to build an opera house in the jungle. To achieve this, he must first get rich from the rubber trade, and his cunning plan is to drag a huge riverboat over a small mountain with the help of the local natives.
  Famous operatic melodies ring out in the film as we hear Enrique Caruso’s voice from the gramophone records, which almost miraculously calms the hostile Indians. The life story of Brian Sweeney Fitzgerald, aka Fitzcarraldo, is equally the story of his generous ideal. It is also a confession of the mission of Werner Herzog, who made it. This brings to the fore the interpretation that this is purely a film about an obsession that may cost a few lives and a lot of money, but will still bring about the greatest miracles if it succeeds.