Remízky, potůčky a řeky

 • Český název:
  Remízky, potůčky a řeky
 • Anglický název:
  Groves, Streams and Rivers
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Podle Českého hydrometeorologického ústavu jsou tři čtvrtiny území České republiky zasažené půdním suchem. Jak upravit pole, pastviny, lesy, remízky, potoky a rybníky tak, aby byly schopné účinně zadržet vodu v krajině? Kolektiv dokumentaristů z FAMU Remízek, Dagmar Michalíková a Martina Jurová ze sdružení Živá voda, a olomoucký městský zastupitel a architekt David Helcel povedou diskuzi na téma, jak řešit akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, povodně, vodní či větrná eroze, a představí tak nezbytné kroky pro adaptaci české krajiny na klimatickou krizi.
 • Anotace anglicky:
  According to the Czech Hydrometeorological Institute, three quarters of the Czech territory are affected by aridity. How can we adapt our fields, pastures, groves, streams, and ponds to help them efficiently retain water in our soil? Remízek, a team of documentary filmmakers from FAMU, Dagmar Michalíková and Martina Jurová from the Živá voda association, and architect and Olomouc city councelor David Helcel discuss the topic of solving urgent issues of the Czech landscape, namely droughts, floods, water, and wind erosion and introduce necessary measures to adapt to climate change.