Jak rozvíjet svůj talent na UP – přehlídka možností pro začínající výzkumníky

 • Český název:
  Jak rozvíjet svůj talent na UP – přehlídka možností pro začínající výzkumníky
 • Anglický název:
  How to Develop Your Talent at UP – Opportunities for Novice Researchers
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4500 sek.
 • Anotace česky:
  Představení zajímavých příležitostí, které na Univerzitě Palackého mohou pro svůj rozvoj využít začínající vědci, kteří to s vědou myslí vážně.
  Účastníci si odnesou konkrétní informace o unikátních možnostech podpory z Nadačního fondu UP, z univerzitního projektu IGA, z Vědeckotechnického parku, z Kariérního centra a z mezinárodního projektu AURORA.
 • Anotace anglicky:
  A showcase of exciting opportunities offered by Palacký University helps emerging researchers who take science seriously.
  The participants learn useful information on the unique support programs offered by the UP Endowment Fund, IGA grants, the Science and Technology Park of Palacký University, the Career Center, and the Aurora Alliance project.