Jak zničit mrak

 • Český název:
  Jak zničit mrak
 • Anglický název:
  How To Kill A Cloud
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Tuija Halttunen
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4620 sek.
 • Anotace česky:
  Je lidstvo dost zodpovědné, aby ovládalo i počasí? Nenarušíme tím přírodní rovnováhu? Nehrajeme si tak trochu na boha? A nemůže se nám to vše vymstít? Přesně takové otázky vznáší snímek Jak zničit mrak.
  Dokument dokáže zpočátku nezajímavé téma, jako je meteorologie, prodat v atraktivním hávu. Snímek sleduje finskou vědkyni Hannele Korhonen v její cestě za ovládnutím mraků. Při tom protagonistku nezachycuje zaujatým způsobem, ani nijak neobhajuje její postoje. Právě naopak jí nastavuje zrcadlo a zpochybňuje etickou stránku jejího výzkumu. Kamera je pak stejně kontrastní. Pravidelně se střídají záběry čisté neposkvrněné přírody a rušných konferenčních sálů, ve kterých se debatuje o budoucnosti.
 • Anotace anglicky:
  Is humanity responsible enough to control the weather? Will we disrupt the natural balance? Are we not playing God? Can it backfire? These are the questions How to Kill a Cloud asks.
  The documentary film shows a seemingly unattractive subject of meteorology in an appealing light. It shows the Finnish scientist Hannele Korhonen in her quest to control clouds. While not advocating the protagonist’s views, the documentary film aims to throw down the gauntlet to the protagonist and her research, disputing its ethical aspect. Similar contrast can be found in the camera frames, alternating between unspoiled scenery and conference halls busy with debates about our future.