Návod k použití mozku

 • Český název:
  Návod k použití mozku
 • Anglický název:
  How to Use a Brain
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Sarah Lomenová
 • Rok výroby:
 • Délka:
  1500 sek.
 • Anotace česky:
  Od toxoplazmózy k nejobecnějším otázkám o principech myšlení a vědy. Portrét českého evolučního biologa zachycený režisérkou Sarah Lomenovou.
  Jaroslav Flegr se do povědomí většiny české populace dostal v době covidové svými mnohdy ostrými vyjádřeními na sociálních sítích, kde podával předpovědi vývoje epidemie a komentoval vládní opatření. Ne tak známo už je, že se systematicky dlouhodobě věnuje výzkumu toxoplazmózy a jejího vlivu na chování hostitele. Syrová kamera je vědci doslova v patách a vyobrazuje jej jako vnímavého a hloubavého člověka, který k evolučním otázkám přistupuje s pokorou.
 • Anotace anglicky:
  From toxoplasmosis to the most general questions about the principles of thinking and science. A short portrait of a Czech evolutionary biologist captured by director Sarah Lomen.
  Czech scientist Jaroslav Flegr was brought to the spotlight during the times of Covid with his often cutting remarks on social media, where he predicted the epidemic’s development and commented on the government’s restrictions. Less known is his systematic long-term research on toxoplasmosis and its influence on the host’s behaviour. The raw camera literally follows the scientist around and paints him as a perceptive and thoughtful person who approaches evolutionary questions with humility.