Hon na rozkoš

 • Český název:
  Hon na rozkoš
 • Anglický název:
  Hunting for Hedonia
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Pernille Rose Grønkjær
 • Rok výroby:
 • Délka:
  6000 sek.
 • Anotace česky:
  Hon na rozkoš zkoumá, jak technologie hluboké mozkové stimulace ovlivňuje lidskou identitu a naše vnímání sebe sama. DBS (hluboká mozková stimulace) je revolučním nástrojem v neurovědě.
  DBS vznikla v 50. letech 20. století, kdy psychiatr Robert Heath poprvé implantoval elektrody hluboko do mozku člověka a v následujících letech ve svém programu na Tulane University léčil více než 70 pacientů. Heath chtěl léčit schizofrenii, ale svou metodu rozšířil na léčbu deprese, chronické bolesti a dokonce i agrese. Film porovnává historii a současný vývoj, aby prozkoumal a objasnil, kam DBS směřuje. Změní tato slibná technologie psychiatrii? Jak daleko by měli chirurgové zajít v modulaci našich emocí a osobnostních rysů?
 • Anotace anglicky:
  Hunting for Hedonia explores how the technology of deep brain stimulation affects human identity and our self-perception. DBS (Deep Brain Stimulation) is a revolutionary tool in neuroscience.
  DBS originated in the 1950s when psychiatrist Robert Heath first implanted electrodes deep into a person’s brain and treated more than 70 patients in his program at Tulane University over the following years. Heath wanted to treat schizophrenia, but expanded his method to treat depression, chronic pain, and even aggression. The film contrasts history and current developments to explore and clarify where DBS is headed. Will this promising technology change psychiatry? How far should surgeons go in modulating our emotions and personality traits?