Jednotka intenzivního života

 • Český název:
  Jednotka intenzivního života
 • Anglický název:
  Intensive Life Unit
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Adéla Komrzý
 • Rok výroby:
 • Délka:
  4500 sek.
 • Anotace česky:
  Být, či nebýt? Na paliativním oddělení VFN v Praze sledujeme během tříletého horizontu příběhy vážně nemocných pacientů a jejich lékařů Ondřeje a Kateřiny, jejichž profese obnáší léčbu slovem, vřelostí a lidskostí.
  Více než dvě třetiny populace České republiky prožije své poslední chvíle v nemocnici. Přesto je povědomí o paliativní péči a jejím významu vágní a mnohdy omezeno na koncept nevyléčitelné nemoci a blížící se smrti. V jednotlivých příbězích se dostáváme na tenké pomezí bolesti a úlevy, naděje a beznaděje. Když totiž neexistuje léčba, lze mluvit alespoň o důstojném prožití neméně podstatné poslední části života dle vůle pacienta a jeho blízkých.
 • Anotace anglicky:
  To be or not to be? For three years at the Department of Palliative Medicine at the VFN hospital in Prague, we follow the stories of seriously ill patients and their physicians, Ondřej and Kateřina, who heal with words, kindness, and human touch.
  More than two-thirds of the Czech population spend their last moments in a hospital. Yet, few know what palliative care means, and their awareness is often limited to the concepts of incurable illness and impending death. The individual stories balance on the edge of pain and relief and hope and despair. Where no cure exists, we can at least talk about living the last, but no less important, part of life with dignity and according to the wishes of the patients and their loved ones.