Jan van IJken: Planktonium

 • Český název:
  Jan van IJken: Planktonium
 • Anglický název:
  Jan van IJken: Planktonium
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
 • Anotace česky:
  Jan van IJken je filmař a fotograf z nizozemského Leidenu, který pracuje na pomezí umění a vědy. Ve své tvorbě se zabývá tajemstvími přírody, mikroskopií, embryologií a vztahy mezi lidmi a zvířaty. Na dlouhodobých projektech pracuje převážně samostatně.
  Jako fotograf si vyvinul silný cit pro přirozené světlo, kompozici a detail. Planktonium je současně výstava i krátký film uvedený v krátké soutěži. Je o neviditelném světě mikroskopického planktonu. Planktonium mělo světovou premiéru na Festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v ČR. Nizozemské muzeum De Lakenhal v Leidenu získalo Planktonium do svých sbírek a film bude součástí Evropského města vědy v Leidenu 2022.
 • Anotace anglicky:
  Jan van IJken is a filmmaker and photographer from Leiden, the Netherlands, who works at the intersection of art and science. His work deals with the mysteries of nature, microscopy, embryology, and the relationship between humans and animals. He works mostly independently on long-term projects.
  As a photographer he has developed a strong sense of natural light, composition, and detail. Planktonium is both an exhibition and a short film entered in a short competition. It is about the invisible world of microscopic plankton. Planktonium had its world premiere at the Ji.hlava Documentary Film Festival in the Czech Republic. The Dutch Museum De Lakenhal in Leiden has acquired Planktonium for its collections and the film is part of the European City of Science in Leiden 2022.