Sklonit se k zemi

 • Český název:
  Sklonit se k zemi
 • Anglický název:
  Kiss the Ground
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Joshua Tickell
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5100 sek.
 • Anotace česky:
  Chceme mít zdravé lesy a čistý vzduch, jíst kvalitní jídlo a pít čistou vodu. Je a bude to vůbec ještě možné, nebo už jsme naši planetu nadobro vyčerpali?
  Ochrana deštných pralesů, intenzifikace rýže, lesní pastviny, zelené střechy, biouhel, regenerativní zemědělství. Všechny tyto postupy mají jedno společné – jejich základem je půda. Jaká je její úloha? Může promyšlené nakládání s půdou podat rozřešení klimatických změn? Dokument, v němž vystupuje řada vědců, aktivistů i celebrit, má potenciál zmírnit pocity zmaru, jež máme už povětšinou neochvějně svázané s každou novou informací o klimatických změnách. Všechno nemusí být tak špatné, jak se zdá. Půda, kterou máme pod nohama, je mnohem pevnější, než si myslíme.
 • Anotace anglicky:
  We want healthy forests and clean air. We want to eat fresh food and drink clean water. Is it still possible, or have we completely exhausted our planet?
  Protection of rainforests, System of Rice Intensification, forest pastures, green roofs, biochar, regenerative agriculture. All these things have something in common—they are based on soil. What is its role? Can careful management of land help solve climate change? This documentary featuring a number of scientists, activists and celebrities may alleviate the sense of despair usually associated with every new piece of information concerning climate change. Everything may not be as bad as it seems. The ground under our feet is much stronger than we think.