Kosmix

 • Český název:
  Kosmix
 • Anglický název:
  Kosmix
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Vojtěch Dudek
 • Rok výroby:
 • Délka:
  1800 sek.
 • Anotace česky:
  Informace: Projekce jsou věkově neomezené.

  Zvědavci se už shromažďují, šepoty utichají. Všichni si přišli poslechnout strhující a vtipné vyprávění o blízkých i dalekých koutech naší galaxie. Jestli se nenajde místo navíc? Samozřejmě, připojte se na pouť plnou příběhů jednoho neobyčejně zvědavého robota!
  Animovaný seriál si získává oblibu napříč mladým publikem nejen v České republice. I v Kanadě, Estonsku a dalších zemích se vesmírné dobrodružství robůtka Kita stává způsobem, jak se děti dozvídají více rozmanitých informací o kosmu, jeho vlastnostech a zajímavostech. Střetněte se tváří v tvář s černými dírami, mlhovinami, exoplanetami a mnohým dalším!
 • Anotace anglicky:
  The curious crowd is gathering, the whispers are fading out. They all came to listen to captivating and humorous tales about the near and far corners of our galaxy. Is there room for one more? Of course, join and enjoy the journey of one inquisitive robot packed with stories!
  The animated series is gaining popularity across young audiences not only in the Czech Republic. In Canada, Estonia, and other countries, the space adventures of little robot Kit teach children about the cosmos, its properties, and interesting facts. Get first-hand experience of black holes, nebulae, exoplanets, and much more!