Továrna na ignoranci

 • Český název:
  Továrna na ignoranci
 • Anglický název:
  Manufacturing Ignorance
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Franck Cuveillier
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3300 sek.
 • Anotace česky:
  Informační věk zbortil pohled na vědu jako na objektivní světlo poznání. Stále častěji vidíme, že k zamlžení nových informací stačí přidat další. Jak se používají vědecké metody proti vědě samotné?
  Pesticidy, způsobující vymírání včel. Kličky, kterými se tabáková lobby snažila setřást podezření, že cigarety způsobují rakovinu. Ftaláty a endokrinní disruptory v dětských lahvičkách. Jak se dá ovlivnit vědecký výzkum a nezanechat za sebou stopy? Vědecké debaty se nyní rozhodují na sociálních sítích. „Klimatický skepticismus“ před fakty chrání komunita na internetu. Dokument ukazuje rozhovory s vědci, lobbisty a politiky na obou stranách diskuse – jak se ve světě rozporuplných informací zorientovat?
 • Anotace anglicky:
  The age of information has destroyed the perspective on science as objective knowledge. More and more often we see that to obscure information we only need to add more. How are scientific methods used against science itself?
  Pesticides kill bees. The tobacco lobby’s attempts to shake off suspicion of cigarettes link to cancer. Phthalates and disruptors in baby bottles. How can scientific research be influenced and leave no trace? Scientific debates are now led on social media. “Climate skepticism” is defended against facts by online communities. The film focuses on interviews with scientists, lobbyists, and politicians on both sides of the discussion—how to orient ourselves in the world of conflicting information?