Marcus Maeder: World Wild Wald

 • Český název:
  Marcus Maeder: World Wild Wald
 • Anglický název:
  Marcus Maeder: World Wild Wald
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
 • Anotace česky:
  V centru projektu World Wild Wald stojí umělecko-vědecká observatoř Silva, vytvořená audiovizuálním umělcem Marcusem Maederem. Dílo kombinuje vědecké metody (smyslově-environmentální výzkum, bioakustiku a další prvky) a estetické přístupy.
  Instalace pracuje s aktuálními daty, shromažďovanými měřicí stanicí o lese, která jsou poté přeměněna na virtuální les v instalaci. Prostorovou a časovou kompresí zaznamenaných dat, obrazů a zvuků lze ekosystém lesa vnímat způsobem, který by venku nebylo možné, a také zabývat se tím, jaký by byl les zcela bez lidí. Výstava je přístupná od 20. dubna do 16. května během celé otevírací doby Vlastivědného muzea v Olomouci.
  Více o výstavě najdete zde.
 • Anotace anglicky:
  At the heart of the World Wild Wald project is the Silva Observatory, an art and science observatory created by the audiovisual artist Marcus Maeder. The work combines scientific methods (sensory-environmental research, bioacoustics, and other elements) and aesthetic approaches.
  The installation works with actual data collected by a measuring station about the forest, which is then transformed into a virtual forest in the installation. By spatially and temporally compressing the recorded data, images, and sounds, the forest ecosystem can be perceived in ways that would not be possible outside, and also address what the forest would be like entirely without humans. The exhibition is open from 20 April to 16 May during the entire opening hours of the Vlastivědné muzeum v Olomouci.
  You can read more about the exhibition here.