Mistři starých řemesel – Železo + Mistři starých řemesel – Ocel

 • Český název:
  Mistři starých řemesel – Železo + Mistři starých řemesel – Ocel
 • Anglický název:
  Masters of Old Crafts – Iron + Masters of Old Crafts – Steel
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3120 sek.
 • Anotace česky:
  Od obtížného opracovávání železa až po odlévání oceli. Materiály, které se lidstvo naučilo používat a s nimiž vytvořilo neuvěřitelné předměty. Výroba nástrojů a zbraní se stala klíčovou pro další vývoj společnosti a člověka samotného.
  Mistři starých řemesel je dokumentární cyklus o tradičních řemeslech a zpracovávání odlišných druhů materiálu. Pomocí experimentální archeologie vědci napodobují postupy, kterými dávní mistři zhotovovali své výrobky. Sledujeme práci s materiály, které daly názvy historickým obdobím. Ať už se jedná o první uměle vytvořenou surovinu v dějinách bronz nebo o železo a jeho vzácné naleziště v Býčí skále. Série nám představí odborníky, kteří se v terénu pokouší oživit stará řemesla a napodobit postupy dávných mistrů.
 • Anotace anglicky:
  From demanding iron processing to the casting of steel, these are the materials that mankind has learned to use for the creation of incredible objects. The manufacture of tools and weapons has become crucial for the development of human society.
  Masters of Old Crafts is a documentary cycle on traditional crafts and the processing of various materials. Using experimental archaeology, scientists replicate the procedures used by the ancient artificers. The film focuses on the materials of the eponymous historical periods, whether it is the first man-made alloy in history, bronze, or the iron and its rare deposits in Býčí skála. The series introduces experts who attempt to revive the old crafts and the procedures of their ancient creators.