Mistři starých řemesel – Kámen + Mistři starých řemesel – Bronz

 • Český název:
  Mistři starých řemesel – Kámen + Mistři starých řemesel – Bronz
 • Anglický název:
  Masters of Old Crafts – Stone + Masters of Old Crafts – Bronze
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3120 sek.
 • Anotace česky:
  Mistři starých řemesel – Kámen | Česko-slovenská soutěž
  Mistři starých řemesel – Bronz | Zvláštní uvedení

  Šlachy, dřevo, kůže… To vše pravěcí lidé uměli využít k výrobě zbraní a nástrojů, které potřebovali ke svému přežití. Jedním z nejobtížněji opracovatelných materiálů byl ale kámen – a to, co z něj navzdory tomu naši předci dokázali vytvořit, nás udivuje dodnes.
  Díl z dokumentárního cyklu o tradičních řemeslech se zaměří na zpracovávání tohoto klíčového materiálu v období doby kamenné. Metody, které tehdejší mistři používali ke zhotovení svých výrobků, jsou nám dnes již zahaleny tajemstvím, ale za pomoci experimentální archeologie máme možnost se jim alespoň přiblížit. Snímek představí odborníky a nadšence, kteří prací v terénu oživují pracovní postupy, jež na našem území nebyly použity už přes 7000 let.
 • Anotace anglicky:
  Masters of Old Crafts – Stone | Czech&Slovak Competition
  Masters of Old Crafts – Bronze | Special Screening

  Tendons, wood, leather. Prehistoric people knew how to make weapons and tools needed for their survival. One of the most difficult materials to process was stone, and what our ancestors managed to create from it, despite this fact, astonishes us to this day.
  An episode of a documentary series about traditional crafts focuses on the processing of the key material of the Stone Age. Methods used by old masters in making of their creations are still a mystery to us, but experimental archeology allows us to at least come close. The film introduces experts and enthusiasts who, through fieldwork, revive the techniques that have not been used for over 7000 years.